رد کردن لینک ها

پوستر copy 2

نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

با عنایت خداوند متعال، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان، با همکاری علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و حمایت استانداری خوزستان، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان، پارک علم و فناوری خوزستان، و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، هفتمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و  فناوری اطلاعات را در تاریخ، دوم آذرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد نمود.